top of page

Behandelingen

Privacy Verklaring

Blck Butterfly Bodywork is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Uw persoonsgegevens worden door Blck Butterfly Bodywork verwerkt wanneer u gebruik maakt van de diensten en/of wanneer u gegevens aan ons verstrekt.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Blck Butterfly Bodywork ontvangt deze gegevens van u, bijvoorbeeld wanneer u de website bezoekt, het contactformulier op de website invult, een e-mail stuurt of belt/appt/sms't.

Van wie verwerkt Blck Butterfly Bodywork persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van iedere persoon die in contact staat met en/of deze website bezoekt.

Waar gebruikt Blck Butterfly Bodywork uw persoonsgegevens voor?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zijn dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • om u te kunnen informeren over wijzigingen van de diensten en producten;

 • om het aanbod van producten, diensten en content af te stemmen op uw voorkeuren;

 • om de bestelde producten te leveren;

 • voor het afhandelen van de betaling;

 • het versturen van een nieuwsbrief;

 • of omdat hier een wettelijke verplichting voor bestaat.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Blck Butterfly Bodywork?

In verband met bovenstaande doelen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam en achternaam,

 • telefoon nummer,

 • e-mailadres,
   

Daarnaast worden gegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt.

Verwerkt Blck Butterfly Bodywork bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogden. Blck Butterfly Bodywork kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als je er van overtuigd bent dat Blck Butterfly Bodywork zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met hem op via de  Contactpagina . De gegevens worden dan verwijderd.

 

Hoe lang bewaart Blck Butterfly Bodywork persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, tot 2 jaar na het laatste contact met hem en/of bezoek aan de website, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Deelt Blck Butterfly Bodywork persoonsgegevens met derden?

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Blck Butterfly Bodywork gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook de website kan hiermee worden geoptimaliseerd.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en tot slot anonimiseren wij de IP-adressen.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Blck Butterfly Bodywork en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij hem een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die bij hem bekend zijn in een computerbestand naar jou te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de  Contactpagina .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Blck Butterfly Bodywork je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Blck Butterfly Bodywork zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Blck Butterfly Bodywork wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe beveiligt Blck Butterfly Bodywork persoonsgegevens?

Blck Butterfly Bodywork neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met hem op via de  Contactpagina .

 

Links

Op deze website vindt u links naar andere websites. Blck Butterfly Bodywork is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming van deze websites en adviseert u daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Blck Butterfly Bodywork kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Een belangrijke wijziging in deze privacyverklaring zal op de website worden vermeld.

De laatste wijziging was op 15 juli 2022. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.

Contact

Connect with us to explore ways to listen to your body, empowering yourself for a healthier and more fulfilling life. You deserve a journey towards feeling your best!

Praktijkadres (only by appointment)

Beeklaan 490

2562 BM Den Haag

06 - 45 14 64 67

Thanks for submitting!

bottom of page